Edukacja

Dobro oświaty jest jednym z najważniejszych zadań, jakie stawia sobie gmina. Reforma systemu edukacji rozszerzyła sieć szkolną w gminie o 5 gminazjów które funkcjonują obok 12 szkół podstawowych, 2 zespołów szkół zawodowych, 4 liceuów ogólnokształcących i szkoły muzycznej. Istnieje także 8 placówek przedszkolnych.

Przedszkola

Przedszkole nr 2 w Wołominie

05-200 Wołomin, ul. Polna 32
Dyrektor : Iwona Guziuk
telefon : 776-21-73
www : http://pyza.av.pl/pyza/

Przedszkole nr 5 w Wołominie

05-200 Wołomin, ul. W. Broniewskiego 2
Dyrektor : Jadwiga Grochowska
telefon : 776-29-33

Przedszkole nr 6 w Wołominie

05-200 Wołomin, ul. Kazimierza Wielkiego 1
Dyrektor : Małgorzata Szcześniak
telefon : 776-26-37

Przedszkole nr 8 w Wołominie

( im. Czerwonego Kapturka )
05-200 Wołomin, ul. Gen. Fieldorfa 22
Dyrektor : Alicja Chomiela
telefon : 787-33-21

Przedszkole nr 9 w Wołominie

( im. Jasia i Małgosi )
Dyrektor : Maria Krukowska
05-200 Wołomin, ul. Marsz. Piłsudskiego 15
telefon : 776-37-30

Przedszkole nr 10 w Wołominie

( im. Misia Uszatka )
Dyrektor : Teresa Wosińska
05-200 Wołomin, Al. Armii Krajowej 56
telefon : 787-59-36

Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołominie

Dyrektor : Halina Nowicka
05-200 Wołomin, ul. 1 Maja 19 (tymczasowo)
telefon : 787-43-10

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie

im. Ignacego Łukasiewicza
Dyrektor Jolanta Gągała
05-200 Wołomin, Al. Armii Krajowej 81
787-59-43

Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie

im. M. J. Piłsudskiego w Wołominie
Dyrektor : Iwona Oleksiak - Koc
05-200 Wołomin, ul. M. J. Piłsudskiego 51
telefon : 776-22-45

Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie

im. Marynarki Wojennej RP
Dyrektor Karol Małolepszy
05-200 Wołomin, ul. 1 Maja 19
telefon : 776-42-51

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie

im. C. K. Norwida
Dyrektor Elżbieta Dłuska-Kaczorek
05-200 Wołomin, ul. Lipińska 16
telefon : 776-21-52

Szkoła Podstawowa nr 7

im. Królowej Jadwigi w Wołominie
Dyrektor : Alicja Olszewska
05-200 Wołomin, ul. Poprzeczna 6
telefon : 776-42-21

Szkoła Podstawowa w Czarnej

Dyrektor : Teresa Niewiarowska
05-200 Wołomin, ul. Witosa 52
telefon : 787-81-51

Szkoła Podstawowa w Grabiu Starym

Dyrektor : Hanna Śniadała
05-200 Wołomin ul. M. M. Cichoradzkiej 25
telefon : 787-72-88

Szkoła Podstawowa w Majdanie

Dyrektor : Wojciech Łochowski
05-200 Wołomin, Racławicka 2
telefon : 787-94-77

Szkoła Podstawowaw Ossowie

im. Ks. I. Skorupki
Dyrektor : Ewa Śliwińska
05-230 Kobyłka ul. St. Matarewicza 113
telefon : 786-10-18

Szkoła Podstawowa w Zagościńcu

Dyrektor : Jolanta Rasińska
05-200 Wołomin, ul. Szkolna 1
telefon : 787-71-45

Szkoły średnie

Licea Ogólnokształcące : I Liceum Ogólnokształcące ( im. Wacława Nałkowskiego. )

ul. Sasina 33 tel/fax : 776-34-46
e-mail: lo1-wolomin@poczta.onet.pl
Dyrektor: Małgorzata Chacińska

II Liceum Ogólnokształcące

ul. Legionów 85 tel. 776-27-53
e-mail: zs-wolomin@wp.pl
www.zs-wolomin.neostrada.pl
Dyrektor: Leszek Lewkowicz

III Liceum Ogólnokształcące ( im. Jana Pawła II )

ul. Kazimierza Wielkiego 1 tel/fax. : 776-65-47/48
e-mail: lo4wolomin@interia.pl
http://lo4wolomin.w.interia.pl
Dyrektor: Joanna Pełszyk

Szkoły Muzyczne : Społeczna Szkoła Muzyczna I i II stopnia

ul. Legionów 85 tel. 787-53-85, 787-21-00

Licea Profilowane : Liceum Profilowane

ul. Legionów 85 tel. 776-27-53
e-mail: zs-wolomin@wp.pl
www.zs-wolomin.neostrada.pl
Dyrektor: Leszek Lewkowicz

Liceum Profilowane

al. Armii Krajowej 38 tel/fax 776-39-56
e-mail: zsewolomin@wp.pl
www.zsewolomin.republika.pl
Dyrektor: Stefan Zacheja

Technika: Technikum

al. Armii Krajowej 38 tel/fax 776-39-56
e-mail: zsewolomin@wp.pl
www.zsewolomin.republika.pl
Dyrektor: Stefan Zacheja

Szkoły Zawodowe : Zasadnicza Szkoła Zawodowa

ul. Legionów 85 tel. 776-27-53
e-mail: zs-wolomin@wp.pl
www.zs-wolomin.neostrada.pl
Dyrektor: Leszek Lewkowicz