Urząd miasta Wołomin

Urząd miasta Wołomin mieści się pod adresem :
Ulica Ogrodowa 4,
05-200 Wołomin
telefon : (22) 787 64 81,
fax : (22) 787 65 14
adres e-mail : um@um.wolomin.pl
oficjalna strona Urzędu miasta Wołomin : www.um.wolomin.pl

Dni i godziny otwarcia Urzędu :

poniedziałek ( 8.00 - 16.00 )
wtorek ( 8.00 - 16.00 )
czwartek ( 8.00 - 16.00 )
piątek ( 8.00 - 16.00 )
środa: ( 8.00 - 16.00 ),
Biuro Obsługi Mieszkańców ( 8.00 - 18.00 )

Burmistrz Wołomina Jerzy Mikulski

Jerzy Mikulski
teefon : (22) 787 65 20
e-mail: j.mikulski@um.wolomin.pl

Zastępcy Burmistrza Krzysztof Antczak

Krzysztof Antczak
telefon : (22) 787 65 15
e-mail: k.antczak@um.wolomin.pl

Dariusz Suchenek

Dariusz Suchenek
telefon : (22) 787 65 15
e-mail :d.suchenek@um.wolomin.pl

Sekretarz Gminy Marzena Raszkowska

Marzena Roszkowska
telefon : (22) 787 65 20
e-mail: marzena.roszkowska@um.wolomin.pl

Skarbnik Gminy

Anita Grabowska
telefon : (22) 787 64 81 wew. 135
e-mail: a.grabowska@um.wolomin.pl
Zastępca Skarbnika
Bożena Wielgolaska
telefon : (22) 787 64 81, wew. 134

Pełnomocnik Burmistrza ds. Kontaktów Spolecznych

Andrzej Żelezik
telefon : (22) 787 64 81, wew. 177

Biuro Informacji i Promocji

Katarzyna Biały
telefon : (22) 787 64 81, wew. 176
e-mail: k.bialy@um.wolomin.pl
Elwira Kasprzak
telefon : (22) 787 64 81, wew. 176
e-mail : wspolnywolomin@um.wolomin.pl